Dodatkową opcją jest ubezpieczenie oszkleń oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Istnieje możliwość ubezpieczenia lokalu, budynku mieszkalnego pod zabezpieczenie kredytu bankowego (`mury`).

Również domu w stadium budowy.

Rabat 20% – tylko teraz dla nowych Klientów.